Купи уред TESY
и се включи
в играта за
152
награди
8 х iPhone 12
128 GB Black
8 х Смарт телевизора
LG 4K UHD 43”
8 х Кафе автомата
De'Longhi
16 х Ваучера от
туристическа агенция
112 х Чадъра TESY
Печеливши
2021.09.24 г.
ИЛКО ФИЛЕВ - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0889637***
Светослава Бинева - Смарт телевизор LG 4K UHD 43” - тел.:0899668***
Радослава Колева - Кафе автомат De'Longhi - тел.:0896875***
Атанас Събев - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0895000***
Малина Попова - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0888546***
Пресиян Павлов - Чадър TESY - тел.:0884387***
Цветан Петков - Чадър TESY - тел.:0889918***
Андрей Арсов - Чадър TESY - тел.:0896689***
Фатме Гази - Чадър TESY - тел.:0894612***
Мартин Колев - Чадър TESY - тел.:0884763***
Доника Минкова - Чадър TESY - тел.:0878669***
Веселин Дичев - Чадър TESY - тел.:0883482***
Маргарита Минчева - Чадър TESY - тел.:0897954***
Радослав Великов - Чадър TESY - тел.:0889359***
Петя Димова Димова - Чадър TESY - тел.:0887088***
Стефан Митев - Чадър TESY - тел.:0889733***
Шабан Асанходжа - Чадър TESY - тел.:0885820***
Анна Манова - Чадър TESY - тел.:0877771***
Петър Събев - Чадър TESY - тел.:0890581***

2021.10.01 г.
Стоянка Попова - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0889713***
Христо Узунов - Смарт телевизор LG 4K UHD 43” - тел.:0894078***
Галина Николова - Кафе автомат De'Longhi - тел.:0888028***
Ангелина Максимова - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0886369***
Илияна Величкова - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0878235***
Роза Василева - Чадър TESY - тел.:0878290***
Стоян Стойков - Чадър TESY - тел.:0887823***
Радослав Попов - Чадър TESY - тел.:0888228***
Диана Димова - Чадър TESY - тел.:0893266***
Мирослава Стоянова - Чадър TESY - тел.:0885526***
Исмаил Църенски - Чадър TESY - тел.:0886579***
Александър Райков - Чадър TESY - тел.:0889619***
Бистра Гогова - Чадър TESY - тел.:0888979***
Стойка Димова - Чадър TESY - тел.:0878126***
Стилияна Цолова - Чадър TESY - тел.:0888775***
Erhan Erdan - Чадър TESY - тел.:0893834***
Ахмед Ахмедов - Чадър TESY - тел.:0893244***
Камелия Асенова - Чадър TESY - тел.:0876063***
Мелих Мехмед - Чадър TESY - тел.:0894891***

2021.10.08 г.
Татяна Стефанова - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0889554***
Даниела Михайлова - Смарт телевизор LG 4K UHD 43” - тел.:0888735***
Дияна Венкова - Кафе автомат De'Longhi - тел.:0897478***
Станислав Петров - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0896717***
Петър Събев - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0890581***
Снежанка Димитрова - Чадър TESY - тел.:0876669***
Веселин Никифоров - Чадър TESY - тел.:0888227***
Илия Попов - Чадър TESY - тел.:0899810***
Петя Чернева - Чадър TESY - тел.:0887700***
Elena Dimitrova - Чадър TESY - тел.:0897422***
Надя Тодоринска - Чадър TESY - тел.:0885802***
АЛЕКС АТАНАСОВ - Чадър TESY - тел.:0896000***
Мирослав Василев - Чадър TESY - тел.:0879423***
Моника Иванова - Чадър TESY - тел.:0885125***
Светлана Цветанова - Чадър TESY - тел.:0888388***
Петя Люцканова - Чадър TESY - тел.:0894749***
Марияна Вутова - Чадър TESY - тел.:0888636***
Ангел Търпов - Чадър TESY - тел.:0892013***
Светлана Георгиева - Чадър TESY - тел.:0889332***

2021.10.15 г.
Денис Кисимов - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0876675***
Гергана Добрева - Смарт телевизор LG 4K UHD 43” - тел.:0893502***
Николай Аръков - Кафе автомат De'Longhi - тел.:0899828***
Димитър Насков - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0988852***
Цветана Тодорова - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0886429***
Станислав Иванов - Чадър TESY - тел.:0878211***
Самиет Юмеров - Чадър TESY - тел.:0899274***
Михаела Крачунова - Чадър TESY - тел.:0876832***
Борислав Борисов - Чадър TESY - тел.:0889576***
Александър Колев - Чадър TESY - тел.:0887217***
Веселин Симеонов - Чадър TESY - тел.:0887752***
Гергана Томова - Чадър TESY - тел.:0878894***
Нели Маринчева - Чадър TESY - тел.:0894706***
Радослава Николова - Чадър TESY - тел.:0883401***
Мариана Николова - Чадър TESY - тел.:0886056***
Мирослав Мартинов - Чадър TESY - тел.:0876351***
Мирослав Михайлов - Чадър TESY - тел.:0877406***
Пенка Славова - Чадър TESY - тел.:0878446***
Севдалина Рашкова - Чадър TESY - тел.:0888724***

2021.10.22 г.
МАРИАНА ТОДОРОВА - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0887934***
Маргарита Гошева - Смарт телевизор LG 4K UHD 43” - тел.:0886523***
Станислав Кълчищаров - Кафе автомат De'Longhi - тел.:0897837***
Кенан Али - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0886658***
Пламен Иванов - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0879664***
Явор Янев - Чадър TESY - тел.:0877794***
Димитър Димитров - Чадър TESY - тел.:0883578***
Александър Георгиев - Чадър TESY - тел.:0878166***
Галина Георгиева - Чадър TESY - тел.:0899007***
Майкъл Миленов - Чадър TESY - тел.:0888860***
Димитрина Стоянова - Чадър TESY - тел.:0889010***
Росица Митева - Чадър TESY - тел.:0887807***
Емил Костадинов - Чадър TESY - тел.:0893597***
Кремена Гикова - Чадър TESY - тел.:0878888***
Ганка Петкова - Чадър TESY - тел.:0897831***
Бояна Кефирска - Чадър TESY - тел.:0887908***
Бисер Узунов - Чадър TESY - тел.:0876117***
Преслава Андреева - Чадър TESY - тел.:0896971***
Лилия Пашова - Чадър TESY - тел.:0889420***