Купи уред TESY
и се включи
в играта за
152
награди
8 х iPhone 12
128 GB Black
8 х Смарт телевизора
LG 4K UHD 43”
8 х Кафе автомата
De'Longhi
16 х Ваучера от
туристическа агенция
112 х Чадъра TESY
Печеливши
2021.12.15 г.
Допълнително теглене
Мая Ганева - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0878933***
Пролетина Енгибарова - Чадър TESY - тел.:0886982***
Димитър Радулов - Чадър TESY - тел.:0896461***
Георги Станчев - Чадър TESY - тел.:0894641***
Георги Динев - Чадър TESY - тел.:0885971***
Александър Георгиев - Чадър TESY - тел.:0884433***
Росица Балканска - Чадър TESY - тел.:0885001***
Цезарина Маринова - Чадър TESY - тел.:0878878***
Ива Йотова - Чадър TESY - тел.:0886101***
Теодора Георгиева - Чадър TESY - тел.:0898526***
Христо Божилож - Чадър TESY - тел.:0885850***
Надя Шекерджиева - Чадър TESY - тел.:0899911***
Мария Сонтова - Чадър TESY - тел.:0877555***
Цанко Сеферов - Чадър TESY - тел.:0882446***

2021.11.22 г.
Допълнително теглене
ЙОВКА ВАСИЛЕВА - iPhone 12 128 GB Black - тел.:0895326***
Петър Добрев - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0885666***
Камелия Койчева - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0899941***
Невена Георгиева - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0896716***
Хасие Коляк - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0899131***
Иван Сваров - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0889398***
Зехра Неджибова - Ваучер от туристическа агенция - тел.:0877307***
Петранка Димитрова - Чадър TESY - тел.:0886167***
Живка Грозева - Чадър TESY - тел.:0876260***
Кремена Колева - Чадър TESY - тел.:0894277***
Полина Гатева - Чадър TESY - тел.:0883582***
Николай Спасов - Чадър TESY - тел.:0876366***
Таня Димитрова - Чадър TESY - тел.:0889819***
Юлия Цуцуманов - Чадър TESY - тел.:0883333***
Иринка Голева Голева - Чадър TESY - тел.:0899778***
Цвятко Данеков - Чадър TESY - тел.:0877591***
Георги Георгиев - Чадър TESY - тел.:0888290***
Магдалена Докова - Чадър TESY - тел.:0885813***
Благовест Цветков - Чадър TESY - тел.:0883490***
Иван Богоев - Чадър TESY - тел.:0888303***
Софка Тодорова - Чадър TESY - тел.:0897849***
Стоян Карчев - Чадър TESY - тел.:0878115***
Левен Шабанов - Чадър TESY - тел.:0892467***
Галя Иванова - Чадър TESY - тел.:0877334***
Нина Василева - Чадър TESY - тел.:0893997***
Диляна Маринова - Чадър TESY - тел.:0899688***
Джем Шакир - Чадър TESY - тел.:0887670***
Мария Кантарева - Чадър TESY - тел.:0889521***
Гергана Раденкова - Чадър TESY - тел.:0878662***
Аляхтин Байрамали - Чадър TESY - тел.:0882957***
Лейля Аптулова - Чадър TESY - тел.:0885766***
Антоанета Найденова - Чадър TESY - тел.:0897983***
Николай Велчев - Чадър TESY - тел.:0877676***
Цезарина Маринова - Чадър TESY - тел.:0878878***
Благой СИМИДЖИЙСКИ СИМИДЖИЙСКИ - Чадър TESY - тел.:0877717***
Антон Чан - Чадър TESY - тел.:0893641***
ТАТЯНА ПЕТРОВА - Чадър TESY - тел.:0878894***