Как да участвам

Купи уред TESY*

Регистрирай номера
на Гаранционната карта

Играй за парична награда:
Стойността на покупката ти

Регистрирай

*Участват уреди TESY
от следните категории:

КАТЕГОРИЯ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР“:

Всички модели електрически бойлери TESY

КАТЕГОРИЯ „УРЕД ЗА ОТОПЛЕНИЕ“:

Всички модели електрически стенни и подови конвектори TESY

Всички модели маслени радиатори TESY

Всички модели отоплители за баня TESY

Всички модели вентилаторни печки TESY

Всички модели електрически камини TESY

Всички модели газови печки TESY

КАТЕГОРИЯ „ГРИЖА ЗА ВЪЗДУХА“:

Всички модели обезвлажнители TESY

Всички модели пречистватели на въздух TESY

Всички модели аспиратори TESY

Купи минимум един уред с търговска марка TESY от категория „Електрически бойлер“, „Уред за отопление“ или „Грижа за въздуха“ от търговски обект или онлайн магазин на територията на Република България през периода на кампанията. Регистрирай номера на гаранционната карта и други данни относно продукта, както и своите данни в нашата специална онлайн форма на регистрация на страница promo.tesy.bg и можеш да спечелиш една от нашите 150 парични награди на стойността на покупката ти. Пълният текст на Общите условия на кампанията е публикуван на promo.tesy.bg. Всички участващи модели на уреди с търговска марка TESY са посочени в т. 10 от Общите условия на кампанията.

Период на кампанията: 09.09.22 – 27.11.22 г.

Регистрирай

Общите условия.
* всички полета са задължителни!

Печеливши